Minibyen Sæby

Medlemskab af foreningen

Personligt medlemskab af foreningen Minibyen Sæby kan tegnes ved indbetaling af kr. 100.- på konto 9012 - 4561191013, eller via MobilePay til 321852

Send samtidig en mail (minibyensaeby@mail.dk) med oplysning om navn og adresse.

Medlemskabet giver fri adgang til Minibyen Sæby hele kalenderåret. Ved første besøg efter indbetaling udleveres medlemskort.

Medlemskabet skal fornyes hvert år. Der udsendes ikke opkrævning.